top of page

Privacyverklaring Studio Manou

Laatst bijgewerkt op 23 januari 2024

Dit is de privacyverklaring van Studio Manou gevestigd te België.

In deze verklaring informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens via ons contactformulier op onze website. Deze gegevens worden zelf door u verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om u te kunnen bellen of een e-mail te sturen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

Doel van gegevensverwerking

Studio Manou verwerkt uw gegevens om het verstrekken van informatie en het verbeteren van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens

Studio Manou verstrekt de gegevens van het contactformulier niet aan derden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.

Uw rechten

U heeft het recht toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren en om te vragen dat u persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

 

Contactgegevens

Studio Manou
Pauwel Vander Scheldenstraat, Oudenaarde
info@studiomanou.be

bottom of page